Intézményünk, melyet a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye megbízásából az Egyházmegyei Szent Márton Karitász alapított, 2001-ben nyitotta meg kapuit Kárpátalja fiataljai előtt.

2004 júliusától líceumunk államalapító királyunk, Szent István nevét viseli, akinek hitét és szellemiségét követve kérjük nap mint nap munkánkra Isten áldását.

Tanintézményünkben a tanulmányi idő 4 és/vagy 2 év (a 7. vagy a 9. osztály után) a megyénk egész területéről érkező diákok felvétele nincs felekezethez kötve. 18 főállású és óraadó tanár látja el az oktatás és nevelés feladatát. Jelenleg 55 diák látogatja az intézményünket. Fontosnak tartjuk a vallásos szellemű szeretetteljes légkört és az értelmes, embert formáló szigorúságot.

Szakirányunk az informatika és az idegen (angol, német) nyelvek. Korszerűen felszerelt számítógépterem és Internet hozzáférhetőség áll a diákok és a pedagógusok rendelkezésére.

Jól felszerelt kémia-, fizika- és idegennyelv-szaktantermekkel rendelkezünk. Iskolánk alapvető feladatának tekinti a magas szintű tudáson túl a tanulók szellemi és lelki fejlődését. Olyan jellemes embereket szeretnénk kibocsátani, akik másokért felelősséget tudnak vállalni, akik felkészülnek az életre, melyet megalapozott hittel, hűséges keresztényi módon élhetnek majd. Ezt a célt szolgálják a lelkigyakorlatok, közösségi foglalkozások, kirándulások, tantárgyi hetek, vetélkedők határon innen és túl. Végzőseink 90% -a folytatja tanulmányait felsőfokú intézményekben. Az ismeretek bővítésében a könyvtár folyamatosan fejlődő szakkönyv- és folyóirat-állománya áll az érdeklődő, órákra, versenyekre, vizsgákra készülő tanulók rendelkezésére, illetve egy 1100 kazettából álló filmgyűjtemény által egészíthetik ki tudásukat.

2015. szeptember 1-én avattuk fel iskolánk új szárnyát, melyben konyha, étkezde, tornaterem és konferenciaterem lett kialakítva. Az elmúlt időszakban sikerült felszerelnünk az említett helyiségeket.

2016 tavaszán kezdődött a kollégium építése és 2018 nyár végén fejeződött be. Az építkezést a Bethlen Gábor Alapkezelő támogatta. Az elkészült kollégium 62 fő befogadására alkalmas. A négyágyas szobák mellett minden szoba hűtőszekrénnyel, mosdóval, zuhanykabinnal van felszerelve, a közösségi terek pedig a tanuláshoz szükséges berendezésekkel. Továbbá edző- és tornatermet, konyhát valamint tanulószobákat is kialakítottak a 2018. október 25-én átadott koedukált kollégiumban.

Szép távlatokat nyitó testvériskola kapcsolatot alakítottunk ki a Nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnáziummal és Kollégiummal, illetve a Szatmárnémeti Hám János Teológiai iskolaközponttal.